ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานคลองเรือก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 542.78 KB Download

รายละเอียด :