เว็บลิงก์หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน  URL
หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดี กรมศิลปากร
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม http://www.finearts.go.th/audit
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร http://www.finearts.go.th/psdg
สำนักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.finearts.go.th/personnel
กลุ่มคลังและพัสดุ http://www.finearts.go.th/finance
กลุ่มนิติการ http://www.finearts.go.th/legal
กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ http://www.finearts.go.th/management
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ http://www.finearts.go.th/promotion
กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ http://www.finearts.go.th/plan
สำนักการสังคีต
สำนักการสังคีต http://www.finearts.go.th/performing
โรงละครแห่งชาติ http://www.finearts.go.th/nationaltheater
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก สุพรรณบุรี http://www.finearts.go.th/nt-suphanburi
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา http://www.finearts.go.th/ntnakhonratchasima
โบราณคดี
กองโบราณคดี http://www.finearts.go.th/archae
กองโบราณคดีใต้น้ำ http://www.finearts.go.th/archaeunderwater
สำนักช่างสิบหมู่
สำนักช่างสิบหมู่ http://www.finearts.go.th/traditionalart
สำนักสถาปัตยกรรม
สำนักสถาปัตยกรรม http://www.finearts.go.th/architecture
สำนักหอสมุดเเห่งชาติ
สำนักหอสมุดเเห่งชาติ http://www.finearts.go.th/nlt
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ http://www.finearts.go.th/kingramamusic
หอสมุดแห่งชาติลาดกระบัง กทม. http://www.finearts.go.th/ladkrabanglibrary
สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ
สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ http://www.finearts.go.th/thailandmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี http://www.finearts.go.th/museumroyalbarges
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก http://www.finearts.go.th/museumkanjanaphisek
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น http://www.finearts.go.th/museumchangton
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร http://www.finearts.go.th/museumbangkok
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ http://www.finearts.go.th/museumsilpabhirasri
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ http://www.finearts.go.th/museumnationalgallery
สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ
สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ http://www.finearts.go.th/nat
หจช. ร.9 ปทุมธานี http://www.finearts.go.th/narama9
สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์
สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์ http://www.finearts.go.th/literatureandhistory
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี http://www.finearts.go.th/fad1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี http://www.finearts.go.th/ratchaburimuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี http://www.finearts.go.th/pranakornkeereemuseum
สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี http://www.finearts.go.th/fad2
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี http://www.finearts.go.th/muangsinghistoricalpark
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี http://www.finearts.go.th/suphanburiarchives
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ http://www.finearts.go.th/suphanburilibrary
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี http://www.finearts.go.th/kanchanaburilibrary
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี http://www.finearts.go.th/authongmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี http://www.finearts.go.th/thairicefarmersmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี http://www.finearts.go.th/suphanburimuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า กาญจนบุรี http://www.finearts.go.th/bankaomuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม http://www.finearts.go.th/phrapratomchedimuseum
สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา
สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา http://www.finearts.go.th/fad3
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา http://www.finearts.go.th/chantarakasemmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา http://www.finearts.go.th/chaosampraya
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา http://www.finearts.go.th/ayutthayahistoricalpark
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี http://www.finearts.go.th/inburimuseum
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี http://www.finearts.go.th/fad4
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี http://www.finearts.go.th/somdetphranaraimuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท http://www.finearts.go.th/chainatmunimuseum
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ http://www.finearts.go.th/sitheppark
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
สำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี http://www.finearts.go.th/fad5
หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี http://www.finearts.go.th/chonburilibrary
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี http://www.finearts.go.th/prachinburimuseum
หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 12 จันทบุรี http://www.finearts.go.th/12archives
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี http://www.finearts.go.th/maritimemuseum
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี http://www.finearts.go.th/chantaburilibrary
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย
สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย http://www.finearts.go.th/fad6
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย http://www.finearts.go.th/ramkhamhaengmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย http://www.finearts.go.th/sawakhavoranayokmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร http://www.finearts.go.th/kamphaengphetmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช พิษณุโลก http://www.finearts.go.th/phraphutachinaratmuseum
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย http://www.finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย http://www.finearts.go.th/sisatchanalaihistoricalpark
อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร http://www.finearts.go.th/kamphaengphethistoricalpark
สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชิยงใหม่ http://www.finearts.go.th/chiangmaimuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย http://www.finearts.go.th/chiangsaenmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ลำพูน http://www.finearts.go.th/hariphunchaimuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน http://www.finearts.go.th/nanmuseum
หจช.เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมฯ พะเยา http://www.finearts.go.th/phayaoarchives
หจช.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่ http://www.finearts.go.th/chiangmaiarchives
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ http://www.finearts.go.th/chiangmailibrary
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น  
อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท อุดรธานี http://www.finearts.go.th/phuphrabathistoricalpark
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น http://www.finearts.go.th/khonkaenmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี http://www.finearts.go.th/banchiangmuseum
สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี http://www.finearts.go.th/ubonmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด http://www.finearts.go.th/roietmuseum
หจช.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ อุบลราชธานี http://www.finearts.go.th/ubonarchives
หสช.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ นครพนม http://www.finearts.go.th/nakhonphanomlibrary
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นครราชสีมา http://www.finearts.go.th/phimaimuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา http://www.finearts.go.th/mahavirawongmuseum
อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง บุรีรัมย์ http://www.finearts.go.th/phanomrunghistoricalpark
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ http://www.finearts.go.th/surinmuseum
หสช.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา http://www.finearts.go.th/nlt-korat
อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย นครราชสีมา http://www.finearts.go.th/phimaihistoricalpark
สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา http://www.finearts.go.th/songkhlamuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส http://www.finearts.go.th/matchimawasmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล http://www.finearts.go.th/satunemuseum
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา http://www.finearts.go.th/songkhlaarchives
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา http://www.finearts.go.th/yalaarchives
หจช.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตรัง http://www.finearts.go.th/trangarchives
หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา http://www.finearts.go.th/songkhlalibraryk
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา http://www.finearts.go.th/songkhlalibraryhm
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง http://www.finearts.go.th/nlttrang
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช http://www.finearts.go.th/nakhonsithammaratmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา สุราษฎร์ธานี http://www.finearts.go.th/chaiyamuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร http://www.finearts.go.th/chumphonmuseum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต http://www.finearts.go.th/talangmuseum
หจช.นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ http://www.finearts.go.th/premarchives
หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช http://www.finearts.go.th/nakhonsithammaratlibrary
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม http://www.finearts.go.th/it