แผนที่กรมศิลปากร

ที่ตั้ง

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์

0 2221 7811, 0 2223 0976, 0 2225 2652, 0 2623 6450