หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
สำนักหอสมุดเเห่งชาติ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558