หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข บรมนาถบพิตร
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดข บรมนาถบพิตร
รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

จินดามณี ฉบับความแปลก ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ฉบับจุลศักราช ๑๑๔๔ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒)
จินดามณี ฉบับความแปลก ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ฉบับจุลศักราช ๑๑๔๔ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒)

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

จินดามณี เล่ม ๑ และ จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖)
จินดามณี เล่ม ๑ และ จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖)

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่องกรุงเก่า

 

พิมพ์ครั้งที่ 2

 

อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์

พระราชหัตเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ ๕
จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
พระราชหัตถเลขาเรื่อง เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์

จินดามณี
จินดามณี

 

 

จินดามณี

จินดามณี เล่ม ๑

และ

จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

 

 

กรมศิลปากร

พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

เรื่องกรุงเก่า
เรื่องกรุงเก่า

 

            หนังสือ “เรื่องกรุงเก่า” คัดมาจากหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๕ ซึ่งประกอบด้วย เรื่องกรุงเก่า เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่าตอนที่ ๑ คำให้การขุนโขลน เรื่องพระพุทธบาท ตำนานการเกณฑ์ทหารไทย ตำนานกรมทหารราบที่ ๔ สถานที่ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง และตำนานวังเก่า ตามลำดับ
บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

 

 

บทละครเรื่อง รามเกียรติ์

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

 

 

กรมศิลปากรจัดพิมพ์
เนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

 

พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

 

กรมศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ๑๐๗ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากรขึ้น โดยรวบรวมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนและผู้สนใจโดยทั่วกัน
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย

 

รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ฝรั่งในล้านนา

 

อยู๋ในระหว่างการจัดพิมพ์

สารานุกรมคำศัพท์เนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ
สารานุกรมคำศัพท์เนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ

 

 

กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่
พุทธศักราช ๒๕๖๐

จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดำเนินมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

 

ยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

 

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๔ จังหวัดลพบุรี
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๔ จังหวัดลพบุรี
         

 

จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี
จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี

 

พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๘๑)
และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(เฉพาะตอน พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๖๓)
คาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ พระราชทานพระนามพระราชโอรสธิดา และพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ ๔ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕
คาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ พระราชทานพระนามพระราชโอรสธิดา และพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ ๔ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕

 

 

 

 

 

 

 

กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่
พุทธศักราช ๒๕๖๐
นวมินทราศิรวาทราชสดุดี
นวมินทราศิรวาทราชสดุดี

 

ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

"นวมินทราศิรวาทราชสดุดี"

 

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์

ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ
ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ

 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
๘๙ พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน
๘๙ พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน
นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ เล่ม 3
นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ เล่ม 3

อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ฉบับภาษาไทย)
หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ฉบับภาษาไทย)

 

 

 

 

 

พิมพ์ครั้งที่ 3

 

Glossary of Terms Related to the Royal Funeral of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra
Glossary of Terms Related to the Royal Funeral of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra

 

 

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(ฉบับภาษาอังกฤษ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชูชีวินปวงชน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชูชีวินปวงชน

 

 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พระมหากษัตริย์ของไทย
พระมหากษัตริย์ของไทย

 

 
 
พระมหากษัตริย์
ของไทย
 
 
 
 
 
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิมพ์ในโอกาสครบ ๒๓๕ ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑๐๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
๑๐๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

 

 

๑๐๖ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 

 

ตำนานพระธาตุและตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
ตำนานพระธาตุและตำนานเมืองนครศรีธรรมราช
ราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

ราชรถ ราชยาน
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ห้าปีในสยาม เล่ม ๒
ห้าปีในสยาม เล่ม ๒

 

 

ห้าปีในสยาม
เล่ม ๒
 
 
 
 
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ทศภาค สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทศภาค สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

 

 

 

 

พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กราบบูชาพระพุทธปฏิมา ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กราบบูชาพระพุทธปฏิมา ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

 

 

พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน
กราบบูชาพระพุทธปฏิมา
ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
 
The Buddha Images: Auspicious Treasures of the Front Palace
Pay Homage to the Holy Icons that are Associated with Our Gracious Kings
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๗ ราชอารยรัฐ
๒๗ ราชอารยรัฐ

          หนังสือ “๒๗ ราชอารยรัฐ” เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าในการจดจารึกพระมหากรุณาธิคุณและ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในราชอาณาจักรต่างๆ ของโลก รวม ๒๗ พระองค์ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสถาพร ซึ่งถือเป็นกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เพื่อให้พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลไปทั่วโลกสืบไป.

ฑีฆราชแห่งสยาม
ฑีฆราชแห่งสยาม

         เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “ทีฆราชย์แห่งสยาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนาน ในประวัติศาสตร์ไทยรวม ๙ พระองค์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย เพื่อให้คนไทยเกิดความรัก ความหวงแหนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อร่วมธำรงรักษาไว้เป็นสถาบันหลักอยู่คู่ชาติไทย ตลอดไป

พระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

27ราชอารยรัฐ
27ราชอารยรัฐ

27ราชอารยรัฐ

๗๐ สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา
๗๐ สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา

๗๐ สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา

มรดกวัฒนธรรมไทย
มรดกวัฒนธรรมไทย

 

มรดกวัฒนธรรมไทย

 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

จัดพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรือพระราชพิธี ROYAL BARGES
เรือพระราชพิธี   ROYAL BARGES

 

 

เรือพระราชพิธี
ROYAL BARGES
 
 
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๕๘
Published by the Fine Arts Department,
Ministry of Culture, 2015.
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา

 

เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
 
Gold Treasure of Ayutthaya
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
ISBN 978-616-283-204-8
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

 

 

พระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหน้า)
 
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติศาสตร์ชาติไทย(ใบแทรก)
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
หนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงความเป็นมาของคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะชีวิตในอดีตไม่มีพรมแดน การกำหนดเส้นเขตแดนของประเทศเกิดขึ้นในตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์นี้เอง เป็นผลที่เกิดจากการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก การที่จะเข้าใจปัจจุบันว่าสังคมไทยเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร ก็ควรดูย้อนหลังไปในอดีตว่ามีพัฒนาการมาอย่างไร ขอบเขตของหนังสือเล่มนี้กำหนดเป็นช่วงเวลาตามความคุ้นเคยของคนไทยที่ได้รับรู้มาจากแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ กล่าวคือ แบ่งเป็นสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเรียบเรียงมาจนถึงเหตุการณ์ร่วมสมัยในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้นักวิชาการของกรมศิลปากรแบ่งกันไปเรียบเรียงตามช่วงสมัย
สุนทรียศาสตร์ทฤษฏีแห่งวิจิตรศิลปากร ฉบับที่ ๑
สุนทรียศาสตร์ทฤษฏีแห่งวิจิตรศิลปากร ฉบับที่ ๑
กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
INTRODUCING CULTURAL THAILAND IN OUTLINE
INTRODUCING CULTURAL THAILAND IN OUTLINE

 

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 1

INTRODUCING CULTURAL THAILAND IN OUTLINE
 
BY
PHYA ANUMAN RAJADHON
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THE ROYAL MONASTERIES AND THEIR SIGNIFICANCE
THE ROYAL MONASTERIES AND THEIR SIGNIFICANCE

 

 

THAI CULTURE, NEW SERIES NO. 2

THE ROYAL MONASTERIES AND THEIR SIGNIFICANCE
 
BY
LUANG BORIBAL BURIBHAND & A.B. GRISWOLD
 
Bird’s eye view of Wat Phra Si Rattana Satsadaram,
the Temple of the Emerald Buddha.
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI IMAGES OF THE BUDDHA
THAI IMAGES OF THE BUDDHA

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 18

THAI IMAGES OF THE BUDDHA

 

BY
LUANG BORIBAL BURIBHAND & A.B. GRISWOLD
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI LITERATURE IN RELATION TO THE DIFFUSION OF HER CULTURES
THAI LITERATURE IN RELATION TO THE DIFFUSION OF HER CULTURES

 

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 9

THAI LITERATURE IN RELATION TO THE DIFFUSION OF HER CULTURES
 
BY
PHYA ANUMAN RAJADHON
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
WHAT IS A BUDDHA IMAGE?
WHAT IS A BUDDHA IMAGE?

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 19

WHAT IS A BUDDHA IMAGE?

BY

A.B. GRISWOLD
 
The Emerald Buddha in rainy season costume
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THE NATURE AND DEVELOPMENT OF THE THAI LANGUAGE
THE NATURE AND DEVELOPMENT OF THE THAI LANGUAGE

 

 

THAI CULTURE NEW SERIES NO.10

THE NATURE AND DEVELOPMENT OF THE THAI LANGUAGE
 
BY
PHYA ANUMAN RAJADHON
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI BUDDHIST ART (ARCHITECTURE)
THAI BUDDHIST ART (ARCHITECTURE)

 

THAI CULTURE, NEW SERIES NO. 4

THAI BUDDHIST ART (ARCHITECTURE)
 
BY
PROFESSOR SILPA BHIRASRI
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THE CUSTOM AND RITE OF PAYING HOMAGE TO TEACHERS OF KHŌN, LAKHON AND PIPHAT
THE CUSTOM AND RITE OF PAYING HOMAGE TO TEACHERS OF KHŌN, LAKHON AND PIPHAT

 

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 11

THE CUSTOM AND RITE OF PAYING HOMAGE TO TEACHERS OF KHŌN, LAKHON AND PIPHAT
 
BY
DHANIT YUPHO
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
AN APPRECIATION OF SUKHOTHAI ART
AN APPRECIATION OF SUKHOTHAI ART

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 17

AN APPRECIATION OF SUKHOTHAI ART

BY
PROFESSOR SILPA BHIRASRI
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI WOOD CARVINGS
THAI WOOD CARVINGS

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 12

THAI WOOD CARVINGS

BY
PROFESSOR SILPA BHIRASRI
 
The Emblem of King Rama IV,
carved wood, preserved in the National Museum, Bangkok.
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI TRADITIONAL PAINTING
THAI TRADITIONAL PAINTING

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 20

THAI TRADITIONAL PAINTING

BY
Elizabeth Lyons
 
Mural at Wat Bang Yi Khan, Thonburi
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THET MAHĀ CHĀT
THET MAHĀ CHĀT

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 21

THET MAHĀ CHĀT

BY
PHYA ANUMAN RAJADHON
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THE TOSACHĀT IN THAI PAINTING
THE TOSACHĀT IN THAI PAINTING

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 22

THE TOSACHĀT IN THAI PAINTING
 
BY
ELIZABETH LYONS
 
Mural at Wat Matchimawat, Songkhla
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THE ROYAL PALACES
THE ROYAL PALACES

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 23

THE ROYAL PALACES

BY
H.H. Prince Dhaninivat, Kromamün Bidyalabh Bridhyākorn
 
The Grand Palace from the Chao Phraya River
 
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THE DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSEUMS IN THAILAND
THE DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSEUMS IN THAILAND

 

 

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 24

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSEUMS IN THAILAND
 
BY
DHANIT YUPHO
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
DHARMACAKRA OR THE WHEEL OF THE LAW
DHARMACAKRA OR THE WHEEL OF THE LAW

THAI CULTURE, NEW SERIES NO. 25

DHARMACAKRA OR THE WHEEL OF THE LAW
 
BY
DHANIT YUPHO
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
CONTEMPORARY ART IN THAILAND
CONTEMPORARY ART IN THAILAND

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 8

CONTEMPORARY ART IN THAILAND

BY
PROFESSOR SILPA BHIRASRI
 
Fig. 1
Fua Haripitak
“Nude” oil,1957
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THE PRELIMINARY COURSE OF TRAINING IN THAI THEATRICAL ART
THE PRELIMINARY COURSE OF TRAINING IN THAI THEATRICAL ART

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 13

THE PRELIMINARY COURSE OF
TRAINING IN THAI THEATRICAL ART
BY
DHANIT YUPHO
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI TRADITIONAL SALUTATION
THAI TRADITIONAL SALUTATION

 

THAI CULTURE, NEW SERIES NO. 14

THAI TRADITIONAL SALUTATION
BY
PHYA ANUMAN RAJADHON
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI LACQUER WORKS
THAI  LACQUER  WORKS
THAI CULTURE, NEW SERIES No. 5
 
THAI LACQUER WORKS
 
BY
PROFESSOR SILPA BHIRASRI
 
Lacquer painted and gold gilded, the Story of Ramayana and Himmaphan Forest,
Ayutthaya Period, 18th Century
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT,
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
พระพุทธรูป ปางต่างๆ
พระพุทธรูป ปางต่างๆ

 

พระพุทธรูปปางต่างๆ

 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

 

ISBN 978-616-283-198-0
THAI MUSIC
THAI MUSIC
THAI CULTURE, NEW SERIES No. 15
BY
PHRA CHEN DURIYANGA
 
 
The Ranard Ek
 
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
THAI MUSIC IN WESTERN NOTATION
THAI MUSIC IN WESTERN NOTATION
THAI CULTURE, NEW SERIES No. 16
BY
PHRA CHEN DURIYANGA
 
 
The Gong Wong Yai
 
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
SHADOW PLAY (The Naƞ)
SHADOW PLAY (The Naƞ)
 
THAI CULTURE, NEW SERIES No. 3
BY
H.H. PRINCE DHANINIVAT
KROMAMÜN BIDYALABH BIRDHYĀKORN
 
 
Mural depicting a shadow play performance, the Temple of the Emerald Buddha
 
 
PUBLISHED BY
THE FINE ARTS DEPARTMENT
BANGKOK, THAILAND
B.E. 2558
ArtsCulture
ArtsCulture

ArtsCulture

The Khon
The Khon

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 6

THE KHŌN

BY

H.H. PRINCE DHANINIVAT
KROMAMÜN BIDYALABH BRIDHYĀKORN
AND
DHANIT YUPHO

Rãma Versus T́osakanth

PUBLISHED BY

THE FINE ARTS DEPARTMENT

BANGKOK, THAILAND

B.E. 2558

Khon Masks
Khon Masks

THAI CULTURE, NEW SERIES No. 7

Khon Masks

BY

DHANIT YUPHO

 

PUBLISHED BY

THE FINE ARTS DEPARTMENT

BANGKOK, THAILAND

B.E. 2558

รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ (ประเภทอาคารของทางราชการ)
รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ (ประเภทอาคารของทางราชการ)

 

 

 

รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ นี้ เป็นการเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโบราณสถานประเภทอาคารเก่าที่เป็นอาคารของทางราชการ ในแง่ของประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญในอดีต ลักษณะทางสถาปัตยกรรม สภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานในขั้นการอนุรักษ์ต่อไป

นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒ มี.ค.- เม.ย ๒๕๕๖ SILPAKORN JOURNAL Vol. 5ุ6 No. 2 March - April 2013 ISSN 0125 - 0531
พิพิธภัณฑ์-พิพิธภัย
พิพิธภัณฑ์-พิพิธภัย
ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา
ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา

 

ร้อยกรองสรรเสริญพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๕
รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๕

 

 

รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๕

หนังสือจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
หนังสือจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พระราชวังบวรสถานมงคล
พระราชวังบวรสถานมงคล
          หนังสือ “พระราชวังบวรสถานมงคล” นี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายนักวิชาการของกรมศิลปากรให้
ร่วมกันจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ได้ทราบถึงประวัติ วิวัฒนาการของ “วังหน้า” และร่วมชื่นชม
ภาคภูมิใจ ในสถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่ยังคงอยู่ให้สัมผัสและจับต้องได้
ศาลาไทย
ศาลาไทย
ศาลาไทยในต่างประเทศ
ที่ดำเนินการโดยกรมศิลปากร
Thai Pavilions Abroad
Designed by the Fine Arts Department
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์

จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ฐานานุศักดิ์ ในงานสถาปัตยกรรมไทย
ฐานานุศักดิ์ ในงานสถาปัตยกรรมไทย