ปรับขนาดอักษร

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การจัดสร้างประติมากรรม: ท้าวจตุโลกบาล
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
การจัดสร้างต้นแบบประติมากรรมนูนสูง: สัตว์หิมพานต์
  • วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562